O nas

Główne problemy badawcze podejmowane w Zakładzie dotyczą lingwistycznych problemów teorii przekładu, leksykografii dwujęzycznej, związków między kulturą a językiem, różnych aspektów komunikacji kulturowej. Tym zagadnieniom podporządkowane są badania szczegółowe, takie jak: relacje przekładowe w zakresie słownictwa nacechowanego stylistycznie, sposoby tłumaczenia jednostek „nieprzekładalnych”, np. wyrazów okazjonalnych, kalamburów itp., osobliwości przekładu tekstów literackich. Kolejny obszar badań dotyczy tendencji rozwojowych w zakresie słownictwa, jego nowych warstw, obcych wpływów na kształt języka; semantyki i funkcji wyrażeń ekspresywnych (m. in. jednostek emotywnych, wykrzykników). Kolejna sfera badań to badanie słownictwa specjalistycznego (terminologii prawniczej, motoryzacyjnej) w ujęciu konfrontatywnym. W Zakładzie prowadzone są także badania dotyczące efektywności nauczania języka obcego, wykorzystywania nowoczesnych metod w dydaktyce języków obcych.

Kontakt

dr hab. Marek Marszałek, prof. UKW

e-mail: marmarsz@ukw.edu.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 11:45−12:30, gab. 203

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej,

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, tel. 52 341 17 97